Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Lyžařský výcvikový kurz 2.stupně

 • Termín : 15. 1. – 22. 1. 2022
 • Místo : Velké Karlovice – Leskové, Pension Školka (www.pension-skolka.cz)
 • Cena : 4400,- Kč, v ceně : doprava, ubytování, strava
 • Vleky : 2000.- Kč (Vybírá se až na místě. Změna vyhrazena dle aktualizace cen.)
 • Přihláška
 • Co si vzít

 

Vážení rodiče.

Lyžařský výcvik žáků druhého stupně (přednost žáků 7. roč.) probíhá na sjezdovce „Galík“. V případě nedostatku přírodního sněhu je k dispozici velká zasněžovaná sjezdovka „Razula“ (bohužel vyšší ceny vleků) a Horal. Součástí výcviku je i běžkařský výcvik (k dispozici je školní výbava). Zařazen výcvik max. patnáctičlenného snowboardového družstva (přednost žáků 7. roč.). Místo kurzu nám poskytuje vždy bezproblémové zázemí, termín kurzu je objednáván již v době předchozího kurzu. Kurz realizujeme za každých podmínek. Při nepříznivých sněhových podmínkách se lze věnovat turistice, kurz neodvoláváme. V případě zájmu možnost zapůjčení výstroje: lyže, boty, hole, přilba nebo snowboard, boty, přilba, přímo na místě, cena 600Kč. Přilba povinná, pro snowboard povinný chránič páteře. Doporučujeme chránič páteře i pro lyžaře.

Lyžařský výcvik je součástí vzdělávacího programu školy. Žádám Vás o pečlivé zvážení rozhodnutí o účasti dítěte (nepodmiňujte prosím účast dítěte jeho prospěchem nebo chováním). Z hlediska vzdělávacího, výchovného i zdravotního je účast na kurzu velmi vhodná. V případě Vašeho kladného rozhodnutí považujte přihlášku za ZÁVAZNOU! Účast lze odvolat jen v případě náhlých vážných problémů nebo nemoci dítěte. (Jinak je účtován storno poplatek dle poskytovatele služeb). Připomínám možnost příspěvků od ZP či zaměstnavatele.

Nutné „lékařské potvrzení pro pobytové akce“, platné dva roky. (lékaři zpoplatněno)

Finanční částka nutná k uhrazení vleků není součástí ceny kurzu a bude určena dle aktuální ceny vleků v zimě 21/22 (předpoklad 2000 Kč) a vybírána až na místě, na konci kurzu se zůstatek dětem vrací. Vzhledem k výši ceny kurzu Vás žádáme o platbu na účet školy 22437801/0100 Komerční banka Nový Jičín. Jako variabilní symbol: 22011. Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení, třída. Částku uhraďte do 19.11. 2021. Žádáme Vás důrazně o dodržení termínu platby. S případnými problémy s platbou se obracejte na ekonomku školy paní ing. Marianu Svobodovou (tel. 556708124 nebo 739580025).

POZOR!! Závaznou přihlášku prosím dodejte do 15. října 2021. Po tomto datu se budu snažit doplnit kurz žáky vyšších ročníků. Děkuji za pochopení.

Barbora Hajdová, vedoucí kurzu

Posted in 4.B 2021-22 Úvodní stránka

Projektový den 4.A,B – spaní ve škole

Konečně se děti dočkaly! Po dlouhé odmlce způsobené covidem se podařilo 4. ročníku spojit projektový den se spaním ve škole. Ve středu 29.září děti odpoledne navštívily informační centrum, kde si připomenuly historii Nového Jičína. Pak se přesunuly do zahrady městské knihovny, kde paní knihovnice měla připravené strašidelné čtení. Po večeři děti čekala procházka noční školou. Dostaly se i do míst, která jsou v běžném provozu pro děti nepřístupná. Ve čtvrtek se uskutečnil projektový den věnovaný opakování učiva vlastivědy (plány, mapy). Děti zaznamenávaly cestu do plánu města, orientovaly se v názvech ulic a významných budov. Také si vyzkoušely zaznamenat situační náčrt. Svou práci zakončily tvůrčími činnostmi. Spaní ve škole i projektový den se velmi vydařil.

Petra Musilová, Hana Sopuchová

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Září

Po letních prázdninách jsme se opět sešli v naší školní družině, přivítali jsme prvňáčky i nové děti a s chutí se pustili do nového školního roku. S každým začátkem školního roku se také pojí poučení o bezpečnosti a seznámení s pravidly, která pro všechny platí, proto jsme si v září povídali o první pomoci a zopakovali si vše důležité, včetně čtyř telefonních čísel, která musí každý znát. Zvláště menším dětem s tímto pomohl krátký seriál „s Hurvínkem u lékaře“. Za pomocí výukových programů na interaktivní tabuli, pracovních listů a různých interaktivních pomůcek jsme zopakovali také dopravní výchovu a poučili děti o bezpečné cestě do školy a z ní. Vytvořili jsme také několik krásných výrobků, dokonce i sladké semafory.

Letošní školní rok se ponese v duchu čtyř živlů a to vzduchu, vody, země a ohně. Každé roční období věnujeme jednomu tomuto živlu a popovídáme si i o znameních zvěrokruhu. Prostřednictvím videí, obrázků, názorných ukázek a drobných pokusů, jsme dětem představili tyto čtyři živly. Následně si děti mohly vymalovat krásné, tematické záložky, jak pro sebe tak i pro svou rodinu a kamarády.

Zářiové počasí přálo pobytu na školním hřišti a procházkám do okolí školy. Tohoto času jsme využívali na maximum. Během procházek, jsme také sbírali přírodniny, které nám později posloužily k tvoření. Jelikož se letos nemohla uskutečnit akce „Křída 2021“ na Masarykově náměstí, rozhodli jsme si ve školní družině uspořádat „Křídu“ vlastní a ozdobili jsme chodník před naší školou krásnými, barevnými obrázky.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Srpnová prázdninová družina

Stejně jako v červenci, tak i v srpnu se pro žáky naší školy otevřela prázdninová družina. Bohužel počasí nám příliš nepřálo a tak se děti, během deštivých dnů, zdržovaly spíše v prostorách školy. Během prvního dne, děti vyprávěly svým kamarádům o zážitcích z letních prázdnin, tyto zážitky následně namalovaly a tak mohla proběhnout soutěž o nejkrásnější obrázek. Všichni byli moc šikovní, za své snažení získali sladkou odměnu a obrázky si vystavili do vestibulu školy. Na děti také čekaly různé hry a soutěže ve skupinách jako například motání mumií, hledání věcí podle abecedy, sestavování legračního příběhu a papírový závod.

Posted in Úvodní stránka

Platba obědů na říjen – prosinec 2021

Platba obědů

na říjen – prosinec 2021

Platební dny:

ŘÍJEN 2021:  29.9., 30.9.

LISTOPAD 2021:  25.10., 26.10.

PROSINEC 2021:  29.11., 30.11.

 

Pokladní hodiny:

Cizí strávníci hradí obědy od 11:00 -11:30 hod. ve školní jídelně.

Žáci platící hotově hradí obědy 09:40-10:00 hod. (velká přestávka) a od 13:00 – 14:00 hod. v kanceláři ZŠ.

Posted in Úvodní stránka

Kontakt na školní jídelnu

Vzhledem k technickým obtížím je dočasně telefonický kontakt na školní jídelnu pouze 605 232 212.
Děkujeme za pochopení.
 
Posted in Úvodní stránka

Platba obědů na září 2021

Pro cizí strávníky bude ve dnech:

čtvrtek 26. 8. 2021 a pátek 27. 8. 2021 ve školní jídelně od 11:00 – 11:30 hod.

Pro žáky platící hotově a žáky, kteří nastupují do 1. tříd nebo přestupující žáci na naší školu:

pondělí 30. 8. 2021 a úterý 31. 8. 2021 v kanceláři ZŠ 1.patro od 8:00 – 14:00 hod. a středa 1. 9. 2021 od 7:30 – 15:00 hod.

Žákům, kteří byli přihlášeni elektronicky na stravu do 25.8.2021, rodiče vyzvednou a uhradí 100,-Kč za čip ve dnech 30.8.-1.9.2021 v kanceláři ZŠ.

Nepřihlášeným žákům uhradí rodiče i obědy.

Posted in Úvodní stránka

Tábor Veselé vědy v Novém Jičíně bavil i kamion ministerstva

I když jsou stále ještě prázdniny, neznamená to, že ve školách nejsou děti. Například novojičínská Základní škola Komenského 68 připravila příměstský tábor. Konal se pod záštitou Veselé vědy a dorazil na něj i kamion s pojízdnou učebnou techniky. Zájem o tábor projevilo 30 dětí, které baví zkoumat přírodu a dělat pokusy. Tábor byl vybrán pro pořádání akce, kterou zajišťuje ministerstvo průmyslu a obchodu, protože to je jejich kamion, který je předělán jako multimediální učebna. Připravují v něm různorodé programy, pro děti si připravili 3D tisk.

Posted in Úvodní stránka

Zahájení školního roku 2021/2022 – testování Covid-19

Vážení rodiče.

Dle aktuálních pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví bude opět ve školách povinně prováděno testování žáků na přítomnost viru COVID-19. Na jednání ředitelů základních škol v Novém Jičíně s jeho zřizovatelem bylo dohodnuto využití antigenních testů. Výhodou tohoto typu testování je včasná možnost zachycení pozitivního výsledku bez nutnosti nástupu do karantény pro celou třídu. Velmi intenzivně vnímáme negativní dopady na žáky z doby uzavření škol, a proto je pro nás vedle bezpečnosti také vysokou prioritou zajistit možnost docházky žáků do školy.

S nástupem nového školního roku vás informujeme o stanovených doporučeních k provozu školy od 1. 9. 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 v 8. 00 hodin ve třídách následně po testování žáků:

 • testování žáků 2. – 9. tříd bude proběhne 1. 9. 2021 v prostorách školní jídelny a tělocvičny. Žáci navštěvující ranní ŠD budou testování ve vestibulu vchodu 1. stupně hned po svém příchodu
 • žáci 1. ročníku budou testování 2. 9. 2021 ve vestibulu vchodu 1. stupně hned po svém příchodu.
 • termíny dalšího testování všech žáků jsou 6. a 9. září 2021
 • testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto je nutno doložit certifikáty či lékařským potvrzením.
 • Turistický kurz žáků 6. ročníku proběhne v plánovaném termínu 6. – 10. 9. 2021 za dodržení hyg. opatření včetně testování žáků.

Všichni žáci a návštěvy školy jsou povinni ve společných prostorách školy nosit respirátor ve výjimečných případech roušku.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme vás, abyste respektovali omezený pohyb uvnitř budovy školy.

Při zahájení prezenčního vzdělávání je potřeba aktualizovat kontakty zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily), změny v těchto údajích nahlaste třídním učitelům.

Příloha: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid -19 Provoz a testování

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

Posted in Úvodní stránka

Turistický kurz žáků 6.ročníků

 • Termín :

Od 6. 9. 2021, sraz 8:00, odjezd od školy 8:30

Do 10. 9. 2021, odjezd H-S v 10:00, příjezd ke škole mezi 11:00 až 11:30.

 • Místo : Hutisko – Solanec – Kyjov

Kurz končí příjezdem ke škole, pokud dítě osobně nevyzvednete, poučte ho o bezpečné cestě domů. POZOR! V pátek po příjezdu mají oběd pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování.

 • Cena : 1800,- Kč

Platbu proveďte na účet školy: 22437801/0100 Komerční banka Nový Jičín.

Peníze převádějte na účet až v období mezi 15. 8. – 5. 9. 2021 (v červenci a srpnu bude probíhat rekonstrukce školy a účetní bude vytížena, doporučuji využít naplánovaný převod).

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení žáka, turistický kurz

Faktury za pobyt se hradí až po jeho ukončení. Pokud by se akce neuskutečnila, popř. dítě by těsně před odjezdem onemocnělo, částka se vrací zpět celá. O příspěvek na tuto akci lze žádat  ZP , sociální odbor či zaměstnavatele (prosím informujte se) .

Vážení rodiče,

na začátku školního roku je pro žáky připraven turistický kurz. Obsahem jsou běžné dovednosti (rozdělávání ohně, topografie, stavba stanů, první pomoc, střelba ze vzduchovky, poznávání rostlin). Ubytování je v táboře Hutisko Solanec – RS Kyjov v chatkách pro 4 osoby. Chatky jsou vybaveny lůžkovinami. V případě předpokládaného velmi chladného počasí je vlastní spacák vhodný. Gumáky jsou také vhodné.

Doprava je zajištěna autobusem. Strava pětkrát denně, pitný režim.

Kurz je přímou součástí výuky naší školy (ŠVP), proto je třeba případné důvody neúčasti dítěte projednat s ředitelkou školy do 18. 6. 2021. Po tomto termínu obdrží žáci doporučený seznam věcí, které budou na pobyt potřebovat (kopie rodičům na Bakaláře).

RNDr. Svatava Hajdová ,ředitelka školy

Mgr. Šárka Krčková, vedoucí kurzu