Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Informace o provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče.

Od pondělí 12.4. 2021 je možná výuka, a to za podmínek stanovených MŠMT a za dodržování hygienických podmínek:

1.stupeň ZŠ: Prezenční rotační výuka pro všechny ročníky podmíněna negativním výsledkem AG testu. (střídání celých tříd po týdnech – viz rozvrh rotační výuky a rozvrhy tříd). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

  Prezenční výuka Distanční výuka
Týden od 12.4. do 16.4. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C
Týden od 19.4. do 23.4. 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B

2.stupeň ZŠ: Povinná distanční výuka.

Testování: Neinvazivní antigenní testy 2x týdně (pondělí, čtvrtek), při vstupu do školy (bude označeno). Podrobně k testování v příloze nebo na webu  edu.cz

Vstup do školy:

Do školy budou děti vstupovat standardně vchodem do šaten, a to takto: 1., 2. a 3. ročník šatnami prvního stupně, 4.a 5. ročník šatnami druhého stupně (od ulice Msgr. Šrámka) v době od 7.30 do 8.00 podle pokynů pedagogů. V době testování žáků (pondělí, čtvrtek) je povolena asistence zákonných zástupců.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Vstup do školy je rodičům umožněn pouze po ohlášení se u hlavního vchodu budovy školy (levý) zvonkem na kancelář školy.

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Rodiče proto své děti vybaví min. 2 rouškami na den dle opatření MZd.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. V případě příznivého počasí bude během dne zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Školní družina: Běžný provoz od 6.00 do 16.00 hodin pro přihlášené žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. V pondělí ráno budou žáci přicházející do ŠD testování u hlavního vchodu pod dohledem vychovatelky.

Obědy a svačinky jsou pro žáky prezenční výuky přihlášeny. Rodiče mohou stravu svému dítěti odhlašovat standardně přes objednávkový systém e-Strava.

Žáci, kteří se v rámci rotační výuky vzdělávají distančně, mají rovněž možnost se stravovat ve školní jídelně v době od 13.00 do 13.30.

Nadále jsou možné individuální konzultace po domluvě s jednotlivými pedagogy. Přítomnost žáků u konzultací nevyžaduje AG test.

Podrobné informace k provozu škol a k testování žáků, kterými jsme povinni se řídit: MŠMT Manuál k provozu škol, MŠMT Manuál testování .

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

 

Posted in Úvodní stránka

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, proběhnou v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Pro které děti je zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022 určen?

  • Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku.
  • Byl-li v minulém školním roce povolen žákovi ředitelem školy odklad povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce se opětovně dostavit k zápisu k povinné školní docházce a přihlásit žáka, a to na základní školu podle svého výběru.

 

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a doručí jej škole. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde:  word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken,
fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. V případě osobního podání kopii vyhotovíme v kanceláři školy.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde: word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy. Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním v kanceláři školy (po-pá od 7.30 do 15.00 hodin)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • do datové schránky školy (gyejt6p)

 

Kritéria přijetí dítěte na naší školu

  • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu základní školy (Školské obvody Nový Jičín)
  • Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky ředitelkou školy v minulém roce
  • Sourozenec žáka naší školy
  • Ostatní děti (děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodě apod.)

Škola nabízí rodičům možnost prohlídky školy – rezervace zde. Pohled do výuky a další informace o škole naleznete také na www.zapisstarou.cz.

 

Posted in Úvodní stránka

Pojďte se podívat k nám do prvních tříd!

Co vaše děti jako školáky v 1. třídě čeká?

✅ Jsme součástí programu Začít spolu, takže žáci 1x týdně pracují v centerech aktivit – trénují tak spolupráci ve skupině, ale i samostatnost či porozumění zadání. V centrech žáky vede nejen třídní učitelka, ale také vychovatelka popřípadě asistent pedagoga. Děti tak mohou být rozdělené do menších skupin.

✅ Angličtina už od 1. třídy. A to metodou Jolly Phonics, která je propojená celým 1. stupněm, až do 5. ročníku. Anglicky se děti budou učit 1x týdně.

✅ Matematika metodou podle profesora Hejného – rozvíjí logiku, prostorovou představivovst a děti velmi baví. Zkrátka škola hrou 😊

 

👉Máte doma plavce nebo přemýšlíte, že své dítě zapíšete do Laguny? S plaveckou školou Laguna úzce spolupracujeme a zajišťujeme přesun na bazén.❓

Chcete se na něco zeptat? Napište nám nebo si rovnou zarezervujte prohlídku školy na bit.ly/rezervace_terminu Těšíme se na vaše děti i na Vás 🤩

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Únor

Po velmi dlouhé době přišla ta pravá, pohádková zima i k nám do Nového Jičína a tak jsme si jí naplno užili. Každé odpoledne jsme vyrazili na školní hřiště, kde jsme dováděli ve sněhu, stavěli sněhuláky a koulovali se, nebo jsme podnikali krátké procházky do okolí školy. Když jsme se vrátili zpět, pustili jsme se do plnění celoročního plánu, který byl pro měsíc únor opět nabitý.

První únorový týden jsme si povídali o cirkusu a životu v něm. V kruhu na koberci jsme debatovali o tom, kdo již v cirkusu byl, jaká zvířata tam viděl a jaké představení ho nejvíce zaujalo. Na základě této debaty jsme zhlédli několik videí z prostředí cirkusu a namalovali si různé obrázky cirkusových zvířat, artistů a klaunů.

Již během povídání si o lidech, kteří žijí kočovným životem v prostředí cirkusu, jsme se dotkli tématu různé národy a rasy. Během dalšího týdne jsme se tedy zaměřovali na to, jaké rasy lidí na naší Zemi žijí, čím se od sebe liší a co mají naopak společné. Děti velmi zaujaly krátké dokumenty, které jim pěkným a srozumitelným způsobem přiblížily život v různých částech světa (Thajsko, Nový Zéland, Madagaskar, Norsko, USA atd.).

Nezapomněli jsme ani na tvoření s Valentýnskou tématikou, děti vyráběly přáníčka, záložky, obrázky zvířátek se srdíčky a některé děti si vzájemně věnovali i valentýnky. Důležité také bylo to, že se děti dozvěděly, že slavení svátku svatého Valentýna, není jen novodobá tradice, ale pochází už z dob starověku.

Dva poslední únorové týdny se točily okolo karnevalu a masopustu. V knihách o lidových zvycích a tradicích jsme se dočetli jak slavili období masopustu naši předkové a také jak jej slaví v nejrůznějších zemích světa. V rámci jednotlivých oddělení jsme vyráběli masopustní koblížky, koláče a dokonce i zabijačkové pochutiny. Bohužel tradiční “Rej masek” jsme letos nemohli uspořádat v tělocvičně školy, ale děti ani tak neváhaly a s chutí se pustily do tvoření masek a škrabošek. Jako odměnou za jejich snažení a pilnou práci jim bylo taneční odpoledne, které uspořádala každá paní vychovatelka pro skupinu děti ve svém oddělení a také drobná sladká odměna.

Posted in 3.B 2020-21 Úvodní stránka

Maškarní na dálku ve 3.B

Na online hodinu českého jazyka jsme si připravili škrabošky z papíru a hádanky pro děti: Kdo jsem? 
Tentokrát jsme začínali hodinu bez spuštěné kamery a každý žák pomocí hádanky představil svou masku. Ostatní žáci hádali, jaká maska by to mohla být. Pokud uhodli, maska se jim ukázala.  
Děti byly velmi nápadité, k hádankám využily i básničky a krásná přirovnání. Povídali jsme si také o vlastnostech masek. Na závěr každý svou masku popsal a nakreslil do sešitu. 
Zatancovali jsme si i na veselou písničku. K některým třeťákům se připojili i jejich sourozenci, budoucí prvňáčci a škrabošku si také vyrobili. Na fotkách si můžete prohlédnout, jak jim to slušelo v domácím prostředí.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Lednová prázdninová družina

V pátek 29. 1. 2021 fungoval prázdninový provoz školní družiny a pro děti byl připraven program s názvem „Roboti a edukační hry zaměřené na programování“.

Den jsme začali zhlédnutím dokumentu o pěti nejlepších robotech světa a v rámci virtuální prohlídky jsme navštívili planetárium v Ostravě. Dále si děti vyzkoušely programování pomocí Ozobotů, Scottie Go!, WeDo 2.0, které pro ně bylo nové a velmi zajímavé.

Po obědě bylo na programu vyrábění vlastního robota z netradičních materiálů, kterého si děti odnesly domů na památku. Prázdninový den ve školní družině jsme zakončili pohádkou „Roboti“.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Leden

Po vánočních prázdninách jsme se ve škole opět sešli, ale jen s žáky prvních a druhých ročníků. První věcí, kterou bylo třeba v novém roce udělat, bylo znovu poučit všechny žáky o dodržování hygienických nařízení v souvislosti se současnou situací.

Během prvního lednového týdne jsme si povídali o tom, jak děti prožily vánoční svátky a jaké krásné dárečky dostaly. Internet zaplnila videa krásných ohňostrojů, které uvítaly příchod nového roku po celém světě a tak jsme mnoho z nich zhlédli. Povídali jsme si také o svátku Tří králů a o všech zvycích a tradicích, které se s ním pojí. Děti si vyrobily krásné koruny a jako koledníci zazpívali ostatním pro radost v jiných odděleních.

Ve druhém týdnu jsme měli za úkol poznat, s jakými skupenstvími vody se můžeme v přírodě i v domácnosti setkat. Ukázali jsme si pokusy s vodou, nechali jí zmrznout nebo proměnit v páru. Dále jsme si také pustili dokument „O vodičce“ kde nám kapička vody krásně vysvětlila koloběh vody v přírodě.

 Třetí lednový týden jsme v rámci školní družiny uskutečnili projektové odpoledne „Zimní olympiáda“. Děti soutěžili v celkem pěti disciplínách – hod na cíl, střelba pukem na bránu, slalom na koních, psí spřežení a skoky přes překážku. Všechny děti byly velmi šikovné a za své výborné výsledky obdržely zlatou medaili a sladkou odměnu.

Čtvrtý týden jsme věnovali zemím věčného ledu a sněhu tedy Antarktidě a Arktidě. Při této příležitosti jsme také zhlédli zajímavé dokumenty pro děti, které byly o lidech a zvířatech žijících v těchto částech světa. Při této příležitosti si děti vyrobily iglú a lední medvědy.

I přes to, že počasí v lednu bylo velmi proměnlivé, užívali jsme si pobyt na čerstvém vzduchu.

Posted in Úvodní stránka

Do středních škol deváťáci nemohou, s výběrem pomáhají weby, učitelé a rodiče

Žáci devátých ročníků se nemůžou v současné době zúčastnit dnů otevřených dveří, přehlídek a veletrhů. Prezentace škol se přesunula do online prostředí. S výběrem středních škol pomáhají weby, učitelé a rodiče. Reportáž natáčela na naší škole Televize Polar v pátek 22.1.2021.

Posted in 2.B 2020-21 Úvodní stránka

Naše první šití

Děti se s chutí pustily do šití panáčků. Byly velice trpělivé, snaživé a dařilo se jim. 

Měly z konečného výsledku velikou radost.

Posted in 2.B 2020-21 Úvodní stránka

Bobování

Napadl sníh a my jsme mohli vyrazit bobovat. Děti si to užily  a byly velice spokojené.