×

Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Vlna

V úterý 29. dubna 2024 přijali pozvání žáci 5. tříd ze ZŠ Žilina, ZŠ Libhošť a ZŠ Hostašovice. Spolu s  žáky naší školy je čekalo projektové soutěžní dopoledne na téma VLNA (zvuková, seismická, zvířecí). V počítačové učebně měli za úkol poznat co nejvíce zvuků z běžného života, určit sílu zvuku. Přírodovědná část je zavedla do živočišné říše. Čekalo je poznávání savců a přiřazování vlněných výrobků k nim. Pomoci mikroskopu zkoumali vnitřní stavbu chlupu. Třetí oblast, která prověřila jejich znalosti, spolupráci a dovednosti byla zaměřena na seismické vlny – vznikající při sopečné činnosti. Zvládli popsat stavbu sopky, najít na mapě ty největší na světě.

Po splnění všech úkolů je čekala sladká odměna a přívěsek na klíče. První tři místa si odnesla medaili, kterou převzali z rukou naší paní ředitelky.

Mgr. Irena Novotná

Posted in Úvodní stránka

Belgie a Velká Británie všemi smysly

V pátek 26. dubna v odpoledních hodinách vyrazila parta 51 sedmáků, osmáků a deváťáků směr Belgie a Velká Británie. Po náročném spaní nespaní v autobuse byly naší první zastávkou Bruggy, díky vodním kanálům přezdívané „Benátky severu“. Nádherné starobylé město se dvěma náměstími, věží Belfried, Bazilkou sv. Krve a Dvorem bekyní, větrnými mlýny, ale také s Muzeem pralinek a hranolků a vyhlášenými waflemi. Vše jsme si prošli i ochutnali a pokračovali směrem na Calais. V malém hotelu F1 nás čekala krátká noc, protože trajektem jsme měli jet už brzy ráno. Mírně jsme cestovali časem, takže bílé útesy doverské nás přivítaly už v 8 ráno a vyrazili jsme směrem na Stonehenge. Načerpali jsme energii z kamenů, navnímali genia loci a přesunuli se do lázeňského města Bath. Expozice v římských lázních doprovázená videomapingem ze života římských patricijů i plebejců nás hodně zaujala. Čekala nás první noc v anglických rodinách, které se o nás staraly jako o vlastní.

Čtvrtý den jsme navštívili městečko Cheddar v soutěsce Cheddar Gorge. Pokud vám zní název povědomě, pak vězte, že se opravdu jedná o místo, kde se z lokálních surovin vyrábí výborný (ochutnali jsme) sýr Cheddar. Prošli jsme i jeskyni, kde zraje, a další jeskyni, kde nám „kapka vody“ představila, jak vznikla Země i tato jeskyně. Kdo měl zájem, mohl pak vystoupat na Jákobův žebřík a rozhlednu na vrcholu kopce. Naše další cesta vedla do Bristolu, do muzea letectví Aerospace. Kromě spousty interaktivních exponátů jsem si vyzkoušeli i posezení v Concordu, jednom ze dvou civilních nadzvukových letadel. Přestal létat v roce 2003 a byl luxusní.

Pátý den jsme strávili ve Walesu, jedné ze zemí Spojeného království. Před deštěm jsme se schovali pod zem – do dolu Big Pit, kde jsme se seznámili mj. i s těžkým životem dětí, které v dolech pracovaly v 19. století. Hlavním městem Cardiff jsme jen proběhli, protože trvale pršelo.

Šestý den byl pro mnohé zlatým hřebem zájezdu – po rozloučení s rodinami na nás čekal Londýn. Nultý poledník na Greenwichi, plavba na Uber Boatu, během níž jsme viděli, Tower, Tower Bridge, Millenium Bridge, City s jeho mrakodrapy, Shakespearův Globe, St. Paul’s Cathedral, Big Ben i Houses of Parliament. Z London Eye jsme vše viděli i z ptačí perspektivy a pak hurá do podzemí. Metrem jsme dojeli k Buckinghamskému paláci, odkud právě vyjížděla královna Camilla, krmili jsme holuby, veverky popelavé i kachny v St. James parku a poslední libry utratili v Soho – China town. Ani malé bloudění v metru nám nezabránilo návrat k autobusu včas a mohli jsme vyrazit směr Francie. Nalodili jsme se v noci a poloprázdný luxusní irský trajekt nám poskytl dostatek pohodlí na hodinové zdřímnutí. Pak už jen posunout hodinky o hodinu vpřed a domů.

Zážitků máme spoustu a pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit, jaký byl tento trip, pak by to bylo slovo great.

Mgr. Hana Šmídová

    

Posted in Úvodní stránka Výsledky soutěží

Vybíjená – okresní kolo

V pátek 5. května 2024 proběhlo okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd, které se konalo na Základní škole Komenského 66.

Skupinu C tvořilo 6 základních škol z Nového Jičín a okolí. První zápas jsme prohráli se Základní školou z Hladkých Životic. Ani v druhém zápase se nám nepodařilo zvítězit nad Základní školou Dlouhou. Třetí zápas byl velmi vyrovnaný a došlo i k prodloužení. Naši žáci bojovali, ale i tento zápas jsme nevyhráli. Ve čtvrtém zápasu jsme porazili Základní školu z Mořkova. A i pátý zápas proti Základní škole z Šenova skončil vítězstvím. Nakonec jsme obsadili v naší skupině krásné 4. místo.

Naši školu reprezentovali tito žáci: ze 4.A Ella Kulčáková, Robin Šturala a Vojtěch Vraj, ze 4.B. Štefan Pecha, Tomáš Kyselý a Sára Adamcová, z 5.A Pavel Kuman a z 5.B Matouš Nehasil, Samuel Zíka, Nikolas Martinák, Filip Navrátil a Adéla Červenková.

Děkujeme všem žákům za úžasné výkony a skvělou reprezentaci školy.

Paní učitelka Mgr. Radka Galiová

Posted in Úvodní stránka

Čarodějnické učení u třeťáků

30.dubna jsme se i my třeťáci těšili na filipojakubskou noc, a proto jsme si tento den zpříjemnili zajímavými úkoly s touto tematikou. Po úvodním dopisu, který nám schovala čarodějnice, jsme vypočítali a rozluštili matematický vzkaz a zjistili jsme, proč se tento den slétají čarodějnice, pálí se ohně a jak se tento svátek slaví. Každý jsme si nakreslili svou čarodějnici a popsali ji nejen jak vypadá, ale i jaká je a co všechno umí. Někteří si vyrobili i krásné čarodějnické klobouky.

Posted in Úvodní stránka

Den Země 2024

Dne 23. dubna2024 jsme si na naší škole připomněli Den Země. Tento ročník byl zaměřen na třídění odpadů a recyklaci. Společný program se měl odehrávat na Masarykově náměstí, ale vzhledem
k nepřízni počasí zde byla akce zrušena. To nás ovšem neodradilo a předem připravený program tak mohl proběhnout. Žáci jednotlivých tříd navštívili například sběrný dvůr v Novém Jičíně, skládku v Životicích u Nového Jičína, účastnili se různých terénních cvičení na Lamberku a Čerťáku nebo měli vlastní program ve škole. Některé třídy také instalovaly ptačí budky nebo ulehčily naší Zemi sběrem odpadků nejen v okolí školy. K tomuto dni bylo také vytvořené krátké video, které můžete zhlédnout i vy.

Všem tímto děkuji za účast a těším se na další společné akci.

Mgr. Jiří Kunc

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Duben 2024

“Duben, ještě tam budem”. Tento měsíc si pro nás připravil opravdu aprílové počasí. Naštěstí jsme nepříznivého počasí využívali k poznávání našeho „Ostrova zdraví“.

S dětmi jsme si povídali o stravování, kdy jsme si sestavovali zdravý jídelníček a také pyramidu zdraví. Povídali jsme si o pestrosti jídelníčku, významu vitamínů a minerálů ao důležitosti pitného režimu. Také jsme se bakteriemi. Dozvěděli jsme se, kdy jsou prospěšné, kdy škodí. Také jsme pronikli do světa bylinek a léčivých rostlin. Při vycházce jsme si některé nasbírali a vyráběli jarní víly.

Důležitým dnem tohoto měsíce byl 22. 4. „Den Země“. Hlavním tématem byla ekologie. S dětmi jsme si připomněli význam tohoto pojmu. Učili jsme se třídit odpad do barevných kontejnerů. Řešili jsme otázku, jakou roli hraje udržitelnost a jak ji do našich životů zařadit. Povídali jsme si také o tom, jak můžeme doma šetřit vodou. Také jsme se zamýšleli nad nakupováním zbytečností a vyhazování přebytečných předmětů z domácnosti. O úspoře v jídle byla taky řeč. Učili jsme se nakupovat a zpracovávat potraviny tak, aby se s nimi neplýtvalo.

V závěru měsíce jsme se už těšili na Filipojakubskou noc, neboli pálení čarodějnic. Společně jsme si připomněli původ a historii tohoto zvyku. S dětmi jsme vyráběli malé čarodějnice, masky, klobouky, ale také kotle s kouzelnými lektvary. Vrcholem bylo projektové odpoledne. Počasí nám přálo, tak se všechny čarodějnice se svými stanovišti mohly sejít na školním hřišti. Děti plnily na pěti stanovištích čarodějnické úkoly, při jejich splnění na každého čekala sladká odměna. Odpoledne jsme si všichni užili.

V měsíci dubnu jsme navštívili filmové představení „Mavka: Strážkyně lesa“ v Kině Květen.

Posted in Úvodní stránka Výsledky soutěží

Miniházená

V úterý 30. dubna proběhly další turnaje v miniházené, které se konaly na hale ABC v Novém Jičíně. Soutěže se zúčastnily 3 základní školy: ZŠ Hostašovice – tým Velké Hostašky, ZŠ Libhošť – tým Libhošťané a naše základní škola, kterou zastupovaly 2 týmy – Stará Komenda 1 a Stará Komenda 2.

Tým Staré Komendy 1 reprezentovali tito žáci: Ella Kulčáková 4.A, Jáchym Adamec 4.A, Štefan Pecha 4.B, Lukáš Kudělka 5.A, Helena Pavelková 5.A, Matouš Nehasil 5.B, Samuel Zíka 5.B, Filip Navrátil 5.B, Adéla Červenková 5.B.

Za tým Staré Komendy 2 hráli: Sofie Vašková 4.A, Vojtěch Vraj 4.A, František Koutný 4.A, Nela Matznerová 4.B, Tomáš Kyselý 4.B, Sára Adamcová 4.B, Pavel Kuman 5.A a Jonáš Vahalík 5.B.

Nejlepším týmem se stal tým Libhošťané, 2. místo obsadil tým Velké Hostašky a 3. místo vybojovala naše škola, a to s týmem Stará Komenda 1. Čtvrté místo získal také náš tým – Stará Komenda 2. Nejlepší hráči turnaje byli: Matouš Nehasil (16 branek), Filip Navrátil (16 branek), Vojtěch Vraj (9 branek), Jonáš Vahalík (7 branek).

Chtěla bych poděkovat všem dětem za úžasné výkony, za jejich bojovnost a nasazení ve hře. Další turnaje v miniházené nás čekají 28. května 2024.

Paní učitelka Mgr. Radka Galiová

Posted in Úvodní stránka Výsledky soutěží

Okrskové kolo v minikopané

V pondělí 29. dubna 2024 proběhlo na umělé trávě v Novém Jičíně okrskové kolo v minikopané kategorie H4 (žáci osmých a devátých tříd). O  postup do dalšího kola spolu s námi bojovaly další Jičínské školy. A to ZŠ Tyršova, ZŠ Jubilejní, ZŠ Galaxie a ZŠ Komenského 66.
Náš tým ve reprezentovali žáci ze 8. a 9. tříd: z 8.B Michal Keck, ze 8.C Vratislav Rosa a Tomáš Wilder, z 9.A Matyáš Růžička, z 9.B Ondřej Daněk a z 9.C Daniel Černoch, Martin Večerek a Marek Večerek.
V celkovém pořadí po jedné prohře, jedné remíze a dvou výhrách se naše škola umístila na 2. místě.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Irena Novotná

Posted in Úvodní stránka

Ocenění sportovců města Nový Jičín za rok 2023

Ve středu 24.4.2024 proběhlo v Hotelu Praha vyhlášení sportovců města Nový Jičín za rok 2023. Ocenění si odnesl juniorský tým plavců z Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín, který je tvořen  bývalými žáky naší školy a v současné době je v něm Sandra Hrabovská. Individuální ocenění si odnesla v kategorii talent Zuzana Velartová ze 7.C.
Děkujeme za spolupráci při výchově sportovců.
Simona Klapcová, KVS Laguna Nový Jičín 
 
Posted in Úvodní stránka

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).