Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Rainbow Run – den plný duhy, barev a zábavy

Dlouho očekávaná a z důvodu epidemie několikrát odkládaná akce se uskutečnila v pondělí 28.6.2021. Po přepadení školy piráty a její evakuaci byly na hřišti pro žáky připraveny hry. Vyvrcholením celého dne byl dvoukilometrový běh Rainbow Run plný duhy a barev. Celou akci pak zakončila vodní bitva. Reportáž z akce natočila TV Polar.

 

Posted in Úvodní stránka

Aplikace e-Strava pro mobilní telefony

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit na novou aplikaci e-strava pro mobilní telefony. Aplikaci lze stáhnout přes Google Play a  App Store. Aplikace eStrava pro Android slouží především k objednávání a odhlašování stravy na internetovém portálu www.estrava.cz z mobilních zařízení s operačním systémem Android. Objednávání a odhlašování stravy po internetu je součástí stravovacích systémů dodávaných firmou Ulrich SOFTWARE s r.o. Pro uživatele to znamená stejnou funkčnost pro přístup na portál eStrava jako přes webový prohlížeč.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Červencová prázdninová družina

Stejně jako v loňském školním roce, i letos se pro žáky otevřela prázdninová družina. Ve čtvrtek 1. 7. navštívily děti keramickou dílnu paní Lenky Horecké ve Štramberku, kde se dozvěděly například to, jak vůbec vznikne keramický hrníček, a vyzkoušely si různé techniky práce s keramickou hlínou. Následovala procházka po krásném náměstí ve Štramberku, kde si děti koupily vyhlášené Štramberské uši a zmrzlinu. V pátek 2. 7. zprvu počasí příliš nepřálo, později se ale umoudřilo a tak jsme mohli vyrazit na procházku “okolo Puntíku”, po cestě měly děti za úkol rozluštit šifry a splnit několik úkolů, například namalovat krásná sluníčka atd. Na závěr procházky, jsme dorazili na Lamberk, kde děti za jejich snažení dostaly sladkou odměnu a vyrobily si roztomilé pavoučky z plastelíny a přírodnin.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Červen

V měsíci červnu již navštěvovali školu všichni žáci, jak z prvního, tak z druhého stupně. Různé skupiny žáků se již mohly mísit a tak jsme se v jednotlivých odděleních družinek setkali i s kamarády, které jsme dlouho jen potkávali na chodbách.

Poslední měsíc školního roku se již nesl v duchu prázdnin a přípravy na ně a i název tohoto měsíce v celoročním plánu byl příhodný „vylodění na prázdninovém ostrově“. Co ovšem mimo krásných zážitků a odpočinku patří neodmyslitelně k prázdninám je poučení o tom jak se chovat bezpečně k sobě i okolí. Proto jsme si s dětmi znovu zopakovali důležitá telefonní čísla a základy první pomoci, ke kterým tentokrát patřila i názorná ukázka ošetření různých poranění, kterou si mohli žáci vyzkoušet na sobě navzájem.

Žáčci si v dalším týdnu sami v jednotlivých odděleních vytvořili prázdninové desatero, které zahrnovalo zásady bezpečného chování, ale také to, že je třeba si zasloužené volno užít a načerpat novou energii a nezapomenutelné zážitky.

Poslední týden nás čekala hlavně zábava na školním hřišti, kde proběhla již tradiční „letní olympiáda“, která měla celkem pět disciplín a žáci byli za jejich splnění odměněni drobnými sladkostmi. Kdo chtěl, mohl se letos poprvé zúčastnit vodní bitvy, která nás schladila v horkém letním dni.

Poslední pondělní v tomto školním roce 28. 6. 2021 jsme zhodnotili a uzavřeli letošní školní rok v rámci školní družiny. Dále jsme si popřáli krásné léto a rozešli jsme se k trávení „velkých prázdnin“.

 

Posted in 2.B 2020-21 Úvodní stránka

Indiáni ve 2.B

Tento školní rok jsme se učili s indiány a na závěr jsme si v posledních dvou týdnech školy jedno dopoledne zpestřili indiánskými soutěžemi v přírodě. Nejdříve jsme si zazpívali písničku Indián, potom jsme se rozdělili do skupin a vymysleli si společný název kmene. Proměnili jsme se v indiány z kmene Divoké pírko, Vinnetou, Kopí.
První úkol jsme plnili na hřišti. Na čas jsme probíhali slalomovou dráhu s totemem.
Po příjemné procházce ke Kamennému divadlu jsme pokračovali soutěží se zvířaty, které musí každý indián znát a potrápili jsme si hlavu se zašifrovanými zprávami. Na závěr jsme ukázali svou šikovnost při hodu do dálky s šípem a mířením šipek na terč.
Dopoledne se nám vydařilo, všechny kmeny byly velmi úspěšné.
Další den nás ve třídě čekala výroba indiánských čelenek.
V následujícím týdnu při indiánské hře na bubny jsme vyzkoušeli, jaký máme rytmus v těle. Z počátku jsme se úplně nemohli sladit, občas někdo utíkal v rytmu, ale po dvouhodinovém tréninku jsme se velice zlepšili. Zahráli jsme si také na další rytmické nástroje a zazpívali a zatancovali jsme si jako staří indiáni. Vůbec se nám nechtělo končit.

Posted in 3.B 2020-21 Úvodní stránka

Indiáni ve 3.B

Tento školní rok jsme se učili s indiány a na závěr jsme si v posledních dvou týdnech školy jedno dopoledne zpestřili indiánskými soutěžemi v přírodě. Nejdříve jsme si zazpívali písničku Indián, potom jsme se rozdělili do skupin a vymysleli si společný název kmene. Proměnili jsme se v indiány z kmene Rychlých tygřic, Mamutů, Fénixů a Avatarů.
První úkol jsme plnili na hřišti. Na čas jsme probíhali slalomovou dráhu s totemem.
Po příjemné procházce ke Kamennému divadlu jsme pokračovali soutěží se zvířaty, které musí každý indián znát a potrápili jsme si hlavu se zašifrovanými zprávami. Na závěr jsme ukázali svou šikovnost při hodu do dálky s šípem a mířením šipek na terč.
Dopoledne se nám vydařilo, všechny kmeny byly velmi úspěšné.
Další den nás ve třídě čekalo indiánské učení, při kterém jsme si zopakovali všechno, co bychom měli znát na konci třetí třídy pomocí zajímavých pracovních listů. Poznávali jsme léčivé i jedovaté rostliny a vyrobili jsme si indiánské čelenky.
V dalším týdnu při indiánské hře na bubny jsme vyzkoušeli, jaký máme rytmus v těle. Z počátku jsme se úplně nemohli sladit, občas někdo utíkal v rytmu, ale po dvouhodinovém tréninku jsme se velice zlepšili. Zahráli jsme si také na další rytmické nástroje a zazpívali a zatancovali jsme si jako staří indiáni. Vůbec se nám nechtělo končit.

Posted in 2.A 2020-21 Úvodní stránka

SKŘÍTCI V LESE

SKŘÍTCI V LESE

Minulý týden jsme se žáky třídy 2.A šli na Skalky navštívit LESNÍ SKŘÍTKY.

Děti se seznámily s lesními patry a tak již ví, že na kořenové patro navazuje mechové, bylinné, keřové a stromové. Znají rostliny a živočichy, kteří do jednotlivých pater patří. Zahrály si na závody skřítků, lesní pexeso, postavily skřítkům domečky, sbíraly a hladily kamínky. V lese pozorovaly množství rozmanitých hub, bylin a stromů.

Posted in 2.B 2020-21 Úvodní stránka

U vody – vycházka

Dnes jsme vyrazili na Lamberk za zvířátky. Děti chytaly hmyz a pozorovaly ho pod lupou. Podařilo se jim získat i nádhernou vážku. Všímaly si taky okolí rybníka.

Děti se spokojeně vrátily do školy a plnily v pracovních listech úkoly z vycházky.

Posted in Úvodní stránka

Informace o zařazení dítěte do projektu Obědy do škol

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.

Podmínky pro získání a udržení podpory:
• dítě ve věku 3–15 let,
• dítě patří do okruhu společně posuzovaných osob s nárokem na příspěvek na živobytí,
• školka/škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu,
• dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy, v případě absence je nutné dítě omluvit a obědy odhlásit.

Jak získat podporu:
• zákonný zástupce dítěte podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do projektu,
• zákonný zástupce dítěte přihlásí dítě ke školnímu stravování (formulář lze získat v MŠ/ZŠ či v zařízení školního stravování).

Informační leták – Obědy do škol – kraj

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Březen a Duben

Bohužel v pondělí 1. 3. 2021 proběhlo znovu uzavření všech škol včetně školních družin a to z důvodu vydaných vládních nařízení, která reagovala na zhoršující se epidemiologickou situaci.

Do škol se děti opět vrátily až dne 12. 4. 2021. Velkou novinkou pro nás bylo nařízení, které se týkalo rotačního způsobu vyučování na prvních stupních základních škol. V rámci tohoto způsobu vyučování bylo dětem, jejichž rodiče pracují ve školství, zdravotnictví či v sociálních službách, nabídnuto, aby docházely do školy i v týdnech, kdy by se měly učit distančně z domova. Tuto možnost využilo mnoho z nich a proto se paní vychovatelky a asistentky, postaraly o jejich připojení k online výuce, vypracování domácích úkolů a o odpolední program.

První týden jsme přivítali ve škole žáky prvních, druhých a čtvrtých ročníků. Po návratu dětí do škol jsme se rozhodli věnovat se zdraví a zdravé výživě. Povídali jsme si o různých potravinách, které našemu tělu prospívají a také o potravinách, které našemu tělu škodí. Společně jsme v kruhu na koberci debatovali o sportování a zdravém životním stylu. Na závěr týdne jsme si v jednotlivých odděleních vyrobili skupinové plakáty znázorňující zdravý a nezdravý životní styl.

V týdnu od 19. 4. 2021 se do školy znovu vrátili žáci ze třetích a pátých ročníků. V tomto týdnu bylo naplánováno hlavně povídání o první pomoci, ZIS a také o důležitých telefonních číslech, které nám mohou zachránit život. Děti zhlédly několik zajímavých a poučných videí o tom jak nejlépe poskytnout první pomoc. Na vlastní kůži si také vyzkoušely různé obvazové techniky a možnosti poskytnutí první pomoci. Mimo jiné si děti připomněly oslavy Dne Země, namalovaly několik krásných plakátů, které znázorňovaly, jak je důležité třídit odpad, recyklovat a chovat se šetrně k životnímu prostředí.

Poslední dubnový týden jsme se ve škole opět setkali s prvňáčky, druháčky a čtvrťáky. V jednotlivých odděleních družin jsme si užili atmosféru pálení čarodějnic. Zhlédli jsme několik zajímavých a poučných videí, které se týkaly filipojakubské noci a prvního máje, také jsme si společně přečetli různé zajímavosti, které se pojí s těmito událostmi, z knih o českých tradicích a svátcích. Vyrobili jsme si černé kočky, strašidelné čarodějky z obalů od vajíček a namalovali sebe jako pravé kouzelníky.

Velkým překvapením pro nejmladší děti bylo projektové odpoledne s názvem „Pálení čarodějnic s prvňáky“, kterého se zúčastnilo třicet žáků z prvních ročníků. Děti, v nádherných kostýmech čarodějek a čarodějů, soutěžily v šesti různých disciplínách a to: čarodějná kuchyně, žabí hlen, hod otrávenou bramborou, pavoučí nástraha, čarovný lektvar a průkaz čaroděje. Na různých stanovištích děti sbíraly body a odměnou za jejich snažení jim byly sladkosti v podobě čokoládových tyčinek, čoko – čarodějných muffinů, které pro děti upekla jedna z maminek a gumových pavouků jako od opravdové čarodějky. Domů si také odnesly vlastnoručně připravený „lektvar“ a omalovánky s čarodějnou tématikou.

I když nám dubnové počasí příliš nepřálo, snažili jsme se co nejvíce navštěvovat školní hřiště a jeho blízké okolí. Děti si pohrály na průlezkách nebo si zahrály míčové hry přímo na hřišti a všichni jsme byli rádi, že jsme se po dlouhé době mohli opět setkat v prostředí školy.