Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Informační třídní schůzky 9.tříd

Informační třídní schůzky 9.ročníků proběhnou

v úterý 12.října 2021 od 15.30 do 16.30 hodin.

Posted in Úvodní stránka

Kontakt na školní jídelnu

Vzhledem k technickým obtížím je dočasně telefonický kontakt na školní jídelnu pouze 605 232 212.
Děkujeme za pochopení.
 
Posted in Úvodní stránka

Zahájení školního roku 2021/2022 – testování Covid-19

Vážení rodiče.

Dle aktuálních pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví bude opět ve školách povinně prováděno testování žáků na přítomnost viru COVID-19. Na jednání ředitelů základních škol v Novém Jičíně s jeho zřizovatelem bylo dohodnuto využití antigenních testů. Výhodou tohoto typu testování je včasná možnost zachycení pozitivního výsledku bez nutnosti nástupu do karantény pro celou třídu. Velmi intenzivně vnímáme negativní dopady na žáky z doby uzavření škol, a proto je pro nás vedle bezpečnosti také vysokou prioritou zajistit možnost docházky žáků do školy.

S nástupem nového školního roku vás informujeme o stanovených doporučeních k provozu školy od 1. 9. 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 v 8. 00 hodin ve třídách následně po testování žáků:

  • testování žáků 2. – 9. tříd bude proběhne 1. 9. 2021 v prostorách školní jídelny a tělocvičny. Žáci navštěvující ranní ŠD budou testování ve vestibulu vchodu 1. stupně hned po svém příchodu
  • žáci 1. ročníku budou testování 2. 9. 2021 ve vestibulu vchodu 1. stupně hned po svém příchodu.
  • termíny dalšího testování všech žáků jsou 6. a 9. září 2021
  • testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto je nutno doložit certifikáty či lékařským potvrzením.
  • Turistický kurz žáků 6. ročníku proběhne v plánovaném termínu 6. – 10. 9. 2021 za dodržení hyg. opatření včetně testování žáků.

Všichni žáci a návštěvy školy jsou povinni ve společných prostorách školy nosit respirátor ve výjimečných případech roušku.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme vás, abyste respektovali omezený pohyb uvnitř budovy školy.

Při zahájení prezenčního vzdělávání je potřeba aktualizovat kontakty zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily), změny v těchto údajích nahlaste třídním učitelům.

Příloha: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid -19 Provoz a testování

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

Posted in Úvodní stránka

Platba obědů na září 2021

Pro cizí strávníky bude ve dnech:

čtvrtek 26. 8. 2021 a pátek 27. 8. 2021 ve školní jídelně od 11:00 – 11:30 hod.

Pro žáky platící hotově a žáky, kteří nastupují do 1. tříd nebo přestupující žáci na naší školu:

pondělí 30. 8. 2021 a úterý 31. 8. 2021 v kanceláři ZŠ 1.patro od 8:00 – 14:00 hod. a středa 1. 9. 2021 od 7:30 – 15:00 hod.

Žákům, kteří byli přihlášeni elektronicky na stravu do 25.8.2021, rodiče vyzvednou a uhradí 100,-Kč za čip ve dnech 30.8.-1.9.2021 v kanceláři ZŠ.

Nepřihlášeným žákům uhradí rodiče i obědy.

Posted in Úvodní stránka

Tábor Veselé vědy v Novém Jičíně bavil i kamion ministerstva

I když jsou stále ještě prázdniny, neznamená to, že ve školách nejsou děti. Například novojičínská Základní škola Komenského 68 připravila příměstský tábor. Konal se pod záštitou Veselé vědy a dorazil na něj i kamion s pojízdnou učebnou techniky. Zájem o tábor projevilo 30 dětí, které baví zkoumat přírodu a dělat pokusy. Tábor byl vybrán pro pořádání akce, kterou zajišťuje ministerstvo průmyslu a obchodu, protože to je jejich kamion, který je předělán jako multimediální učebna. Připravují v něm různorodé programy, pro děti si připravili 3D tisk.

Posted in Úvodní stránka

Turistický kurz žáků 6.ročníků

  • Termín :

Od 6. 9. 2021, sraz 8:00, odjezd od školy 8:30

Do 10. 9. 2021, odjezd H-S v 10:00, příjezd ke škole mezi 11:00 až 11:30.

  • Místo : Hutisko – Solanec – Kyjov

Kurz končí příjezdem ke škole, pokud dítě osobně nevyzvednete, poučte ho o bezpečné cestě domů. POZOR! V pátek po příjezdu mají oběd pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování.

  • Cena : 1800,- Kč

Platbu proveďte na účet školy: 22437801/0100 Komerční banka Nový Jičín.

Peníze převádějte na účet až v období mezi 15. 8. – 5. 9. 2021 (v červenci a srpnu bude probíhat rekonstrukce školy a účetní bude vytížena, doporučuji využít naplánovaný převod).

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení žáka, turistický kurz

Faktury za pobyt se hradí až po jeho ukončení. Pokud by se akce neuskutečnila, popř. dítě by těsně před odjezdem onemocnělo, částka se vrací zpět celá. O příspěvek na tuto akci lze žádat  ZP , sociální odbor či zaměstnavatele (prosím informujte se) .

Vážení rodiče,

na začátku školního roku je pro žáky připraven turistický kurz. Obsahem jsou běžné dovednosti (rozdělávání ohně, topografie, stavba stanů, první pomoc, střelba ze vzduchovky, poznávání rostlin). Ubytování je v táboře Hutisko Solanec – RS Kyjov v chatkách pro 4 osoby. Chatky jsou vybaveny lůžkovinami. V případě předpokládaného velmi chladného počasí je vlastní spacák vhodný. Gumáky jsou také vhodné.

Doprava je zajištěna autobusem. Strava pětkrát denně, pitný režim.

Kurz je přímou součástí výuky naší školy (ŠVP), proto je třeba případné důvody neúčasti dítěte projednat s ředitelkou školy do 18. 6. 2021. Po tomto termínu obdrží žáci doporučený seznam věcí, které budou na pobyt potřebovat (kopie rodičům na Bakaláře).

RNDr. Svatava Hajdová ,ředitelka školy

Mgr. Šárka Krčková, vedoucí kurzu

Posted in Úvodní stránka

Rainbow Run – den plný duhy, barev a zábavy

Dlouho očekávaná a z důvodu epidemie několikrát odkládaná akce se uskutečnila v pondělí 28.6.2021. Po přepadení školy piráty a její evakuaci byly na hřišti pro žáky připraveny hry. Vyvrcholením celého dne byl dvoukilometrový běh Rainbow Run plný duhy a barev. Celou akci pak zakončila vodní bitva. Reportáž z akce natočila TV Polar.

 

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Červencová prázdninová družina

Stejně jako v loňském školním roce, i letos se pro žáky otevřela prázdninová družina. Ve čtvrtek 1. 7. navštívily děti keramickou dílnu paní Lenky Horecké ve Štramberku, kde se dozvěděly například to, jak vůbec vznikne keramický hrníček, a vyzkoušely si různé techniky práce s keramickou hlínou. Následovala procházka po krásném náměstí ve Štramberku, kde si děti koupily vyhlášené Štramberské uši a zmrzlinu. V pátek 2. 7. zprvu počasí příliš nepřálo, později se ale umoudřilo a tak jsme mohli vyrazit na procházku “okolo Puntíku”, po cestě měly děti za úkol rozluštit šifry a splnit několik úkolů, například namalovat krásná sluníčka atd. Na závěr procházky, jsme dorazili na Lamberk, kde děti za jejich snažení dostaly sladkou odměnu a vyrobily si roztomilé pavoučky z plastelíny a přírodnin.

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Červen

V měsíci červnu již navštěvovali školu všichni žáci, jak z prvního, tak z druhého stupně. Různé skupiny žáků se již mohly mísit a tak jsme se v jednotlivých odděleních družinek setkali i s kamarády, které jsme dlouho jen potkávali na chodbách.

Poslední měsíc školního roku se již nesl v duchu prázdnin a přípravy na ně a i název tohoto měsíce v celoročním plánu byl příhodný „vylodění na prázdninovém ostrově“. Co ovšem mimo krásných zážitků a odpočinku patří neodmyslitelně k prázdninám je poučení o tom jak se chovat bezpečně k sobě i okolí. Proto jsme si s dětmi znovu zopakovali důležitá telefonní čísla a základy první pomoci, ke kterým tentokrát patřila i názorná ukázka ošetření různých poranění, kterou si mohli žáci vyzkoušet na sobě navzájem.

Žáčci si v dalším týdnu sami v jednotlivých odděleních vytvořili prázdninové desatero, které zahrnovalo zásady bezpečného chování, ale také to, že je třeba si zasloužené volno užít a načerpat novou energii a nezapomenutelné zážitky.

Poslední týden nás čekala hlavně zábava na školním hřišti, kde proběhla již tradiční „letní olympiáda“, která měla celkem pět disciplín a žáci byli za jejich splnění odměněni drobnými sladkostmi. Kdo chtěl, mohl se letos poprvé zúčastnit vodní bitvy, která nás schladila v horkém letním dni.

Poslední pondělní v tomto školním roce 28. 6. 2021 jsme zhodnotili a uzavřeli letošní školní rok v rámci školní družiny. Dále jsme si popřáli krásné léto a rozešli jsme se k trávení „velkých prázdnin“.

 

Posted in 2.B 2020-21 Úvodní stránka

Indiáni ve 2.B

Tento školní rok jsme se učili s indiány a na závěr jsme si v posledních dvou týdnech školy jedno dopoledne zpestřili indiánskými soutěžemi v přírodě. Nejdříve jsme si zazpívali písničku Indián, potom jsme se rozdělili do skupin a vymysleli si společný název kmene. Proměnili jsme se v indiány z kmene Divoké pírko, Vinnetou, Kopí.
První úkol jsme plnili na hřišti. Na čas jsme probíhali slalomovou dráhu s totemem.
Po příjemné procházce ke Kamennému divadlu jsme pokračovali soutěží se zvířaty, které musí každý indián znát a potrápili jsme si hlavu se zašifrovanými zprávami. Na závěr jsme ukázali svou šikovnost při hodu do dálky s šípem a mířením šipek na terč.
Dopoledne se nám vydařilo, všechny kmeny byly velmi úspěšné.
Další den nás ve třídě čekala výroba indiánských čelenek.
V následujícím týdnu při indiánské hře na bubny jsme vyzkoušeli, jaký máme rytmus v těle. Z počátku jsme se úplně nemohli sladit, občas někdo utíkal v rytmu, ale po dvouhodinovém tréninku jsme se velice zlepšili. Zahráli jsme si také na další rytmické nástroje a zazpívali a zatancovali jsme si jako staří indiáni. Vůbec se nám nechtělo končit.