Aktuální informace

Posted in Úvodní stránka

Mikulášská nadílka Staré Komendy

Mikulášská nadílka Staré Komendy, tak se jmenoval program, se kterým ve středu 6.12.2023 vystoupili žáci prvního a druhého stupně naší školy na Adventním jarmarku. A že se bylo na co dívat. Dopolední i odpolední vystoupení přineslo na náměstí předvánoční náladu, děti zpívaly, hrály a bavily všechny přítomné. Jejich umění bylo oceněno na závěr velikým potleskem.

 

 

Posted in Školní družina Úvodní stránka

Listopad

Začátek měsíce listopadu byl sice chladný, ale stále slunečný a tak jsme s dětmi vyráželi na krátké procházky do okolí školy, děti zde sbíraly přírodniny, ze kterých jsme následně vyráběli podzimníčky.

V tomto měsíci naše pirátské lodě zakotvily u „Dopravního ostrova“. V odděleních jsme si četli pohádky s dopravní tématikou. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a povídali jsme si o tom jak se bezpečně chovat na silnici, zejména při cestě do a ze školy. Pomocí dramatizace jsme si například ukázali jak přecházet přes silnici, jak pomoci zraněnému kamarádovi, nebo jak se nenechat zlákat nabídkou sladkosti a nesednout si k cizímu člověku do auta. Díky výukovým programům se děti naučily poznávat různé dopravní značky a mohly si zahrát i dopravní „Člověče, nezlob se“. Společnou prací dětí pak byly různorodé koláže představující silnice, parkoviště, městečka a vesnice. Tyto koláže pak ozdobily chodby a oddělení.

V listopadu jsme nezapomněli ani na svátek svatého Martina, který nám sice letos první sníh nepřinesl, ale děti si alespoň vyrobily typické bíle koníčky, které si pak odnesly domů. Bavili jsme se taky o tradicích a zvycích, které se pojí se svátkem svaté Kateřiny a svatého Ondřeje.

Na konci listopadu naši školu čekalo konání již tradičního „Adventního jarmarku“.  Proto jsme ani v družině nezaháleli a všechna oddělení pilně tvořila krásné vánoční výrobky. Krom výrobků na jarmark jsme také zdobily třídy a chodby obrázky s různou zimní tématikou. Uspořádali jsme i soutěž o vytvoření nejdelšího „sněhového“ řetězu z papíru. A jak jinak si zkrátit čekání na Ježíška, než výrobou vlastního adventního kalendáře.

V závěru měsíce jsme si užili i první sněhové vločky. Děti se koulovaly, stavěly sněhuláky a sněhové pevnosti.

V pondělí 20. 11. se školní družina zúčastnila filmového promítání v kině Květen, tentokrát nás čekalo představení „Super Mario Bros. ve filmu“, dětem se tato pohádka velice líbila.

 

Posted in Úvodní stránka

Otoč knihu

Naše škola se tento rok zúčastnila projektu s názvem „Otoč knihu“. Akce byla zaměřena na sběr nepoškozených knih vydaných od roku 2000, které již v domácnostech neměly využití. Takové knihy bylo potřeba oprášit, přinést do školy a následně je odeslat organizaci, která jim najde nového majitele. Dohromady se vybralo 65 knih a zasloužili se o to tito žáci: Kateřina Boková, Michal Dorazil, Laura Cáblíková, Ondřej Zapletal, Hynek Zapletal a Izabela Brunclíková.

Ještě jednou děkujeme a všichni zúčastnění se mohou těšit na sladkou odměnu.

Mgr. Jiří Kunc

Posted in Úvodní stránka

Adventní jarmark

Ještě před 1. adventní nedělí se ve čtvrtek 30. 11. 2023 konal tradiční Adventní jarmark. Pokud si myslíte, že už nemůže ničím překvapit, mýlíte se. Také letos jsme zaznamenali nárůst návštěvníků, a to i z řad bývalých žáků, a na stolech jste mohli spatřit krásné výrobky, jež vzešly zpod rukou dětí i pedagogů naší školy. Nechyběly ani dobroty na zub a vynikající punč. Krásná akce plná milých setkání a navozující příjemnou adventní atmosféru je za námi a my už se těšíme na další. Přejeme všem krásný advent.

Posted in Úvodní stránka Výsledky soutěží

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 29.listopadu 2023 proběhlo školní kolo této náročné soutěže. Olympiády se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9.ročníku, práce byla rozdělena do dvou částí, jazykové a slohové.

Soutěže se zúčastnilo 18 žáků, nejlepší z nich budou reprezentovat školu v okresním kole.

Jedná se o žákyně 9.B třídy: Michaela Navrátilová, Veronika Navrátilová, Anna Rucká.

Děkujeme všem žákům a přejeme nejlepším z nich úspěch v dalším kole.

Mgr. Ivana Tichá

Posted in Úvodní stránka Výsledky soutěží

Zpráva ze soutěže – přehazovaná 24.11.2023

V pátek dne 25. listopadu proběhlo okresní kolo v přehazované v II (4. a 5. třídy), které se konalo na základní škole Komenského 66. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 škol. Proto byla soutěž rozdělena na 3 skupiny po 4 školách. Náš tým hrál se sousední školou Komenského 66, se Základní školou Komenského 6 z Oder a se školou ze Starého Jičína. Týmy byly hodně vyrovnané. Naši žáci bojovali o každý bod. V každé další hře se zlepšovali. Nakonec jsme obsadili v naší skupině krásné 3. místo. Naši školu reprezentovali tito žáci: ze 4.A Sofie Vašková, Ella Kulčáková a Robin Šturala, z 4.B. Štefan Pecha, z 5.A Helena Pavelková a z 5.B Jonáš Vahalík, Matouš Nehasil, Samuel Zíka, Nikolas Martinák a Adéla Červenková.

Děkujeme všem žákům za skvělé výkony a nasazení pro hru.

Mgr. Radka Galiová, učitelka tělesné výchovy

Posted in Úvodní stránka

Slavnost Slabikáře 1.B

V úterý 21. listopadu čekalo na děti z 1.B velké překvapení. Společně jsme vyrazili do místní knihovny, kde si pro nás paní knihovnice Radka připravila zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se, jak se chováme ke knihám, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, kdo je autor a kdo ilustrátor knihy. Zamysleli jsme se také nad tím, co všechno nám čtení knih přináší. 

Pak už přišla ta velká chvíle – děti dostaly svůj první Slabikář. Měly z něj velikou radost a hned paní knihovnici předvedly, jak už umí číst. Nakonec děti slavnostně složily slib čtenáře. Do knihovny se určitě zase brzy vrátíme, bylo to tam moc fajn.

Mgr. Petra Vávrová

Posted in Úvodní stránka

Slavnost Slabikáře 1.A

Naši prvňáčci se za dva měsíce naučili plno písmen, dokážou je složit do slabik, slov a vět. Nastal čas otevřít Slabikář. Ten dostali na konci pohádkové cesty. Plnili řadu úkolů s písmeny a získávali kouzelné klíče k vysvobození princezny. Radost z nové knihy, Slabikáře, byla veliká. Přeji svým malým čtenářům při čtení knih a pohádek spoustu krásných chvil.

Mgr. Hana Sopuchová

Posted in Úvodní stránka

Florbalový turnaj

Ve středu 15. 11. 2023 se žáci 6. – 7. tříd zúčastnili florbalového turnaje, který se hrál na Hale ABC v Novém Jičíně. Turnaje se účastnily 3 základní školy z Nového Jičína. Naše družstvo hrálo ve složení: Fleischmann Danny, Skácel Ondřej (brankář), Pavlištík Matyáš, Hanzelka Tomáš, Dorazil Michal, Klanica Jakub, Šíma Vít, Hanzelková Tereza, Weissbrod Daniel, Kvita David, Fidra Vojtěch. Našimi soupeři byla družstva ze základních škol Jubilejní a Tyršova z Nového Jičína. V prvním zápase narazili naši žáci na florbalisty z Tyršovy školy a vyhráli. V druhém zápase se jim bohužel tolik nedařilo a podlehli florbalistům z Jubilejní školy. Obsadili tak v turnaji druhé místo.

Všem zúčastněným chci poděkovat za vzornou reprezentaci školy a jejich nasazení.

Mgr. Kateřina Žatečková

Posted in Úvodní stránka

Řemesla – rekonstrukce žákovské kuchyňky a školních dílen

Za účasti zástupců vedení města, odboru školství MÚ Nový Jičín, ředitelů novojičínských škol a firem byl v úterý 14.11. 2023 slavnostně zakončen projekt Řemesla – rekonstrukce žákovské kuchyňky a školních dílen. Čtyřmi novými učebnami se tak můžeme pochlubit na naší škole. V rámci realizace projektu prošla kompletní rekonstrukcí žákovská cvičná kuchyňka, učebna dílen a učebna keramiky s přípravnou. Nově byla vybudována učebna polytechniky. Všechny tyto prostory pro výuku jsou vybaveny moderními digitálními technologiemi, tabulemi s dotykovými panely. Vybavení dílen odpovídá požadavkům společnosti na řemeslnou výrobu, vybavení kuchyňky pak umožňuje přípravu pokrmů té nejvyšší kvality. Škola obdržela stavebnice pro práci s vodíkem, jakožto alternativním zdrojem energie, drony, Lego stavebnice, notebooky, tablety a měřící sady do přírodopisu, chemie a fyziky.

Projekt tak podpoří zajištění kvalitní výuky pracovních činností a předmětů s vazbou na klíčové kompetence přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bylo také vybudováno zázemí pro pedagogické pracovníky a rekonstruovány prostory školních poradenských pracovišť pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny).

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 111 a městem Novým Jičínem.

RNDr. Zdeněk Stanislav