úvodní strana aktivity projektu pracovní listy prezentace PowerPoint fotogalerie

Pracovní listy pro 1. ročník

Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody

Zima - život člověka v zimě

Podzim - listnaté a jehličnaté stromy, keře, tvoření dvojic – listy /větvičky/, plody

Jablko - morfologická cvičení, záznam pozorování příčného a podélného řezu, části plodu

Jarní květiny - procvičování znalostí, stavba rostliny

Jarní vycházka - pracovní list jako výstup z jarní vycházky

Domácí zvířata - při práci s pracovním listem se žáci zabývají domácími zvířaty   

Domácí mazlíčci -   při práci s pracovním listem se žáci zabývají svými domácími mazlíčky

Ptáci - názvy, hlavní znaky

Zvířata v zimě - první třídění živočichů, život zvířat v zimě

Ovoce a zelenina - rozlišování ovoce a zeleniny, určování tuzemských plodin

Povídání o vodě - koloběh vody, kapr, rak

Česílkův svět - pracovní list pro práci v terénu u vody

Jarní vycházka - záznam pozorování

Člověk a jeho svět - Lidé a čas

Lidé a čas - roční období, měsíce, dny, hodiny

Dopravní výchova

Dopravní výchova pro 1. ročník - seznámení  se základními dopravními situacemi

Dopravní značky pro 1. - 3. ročník     

Dopravní výchova - plán okolí školy                                                                                                                                                

                                                                                          zpět www.zsko68nj.cz