Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ

Místo, kde žijeme

Povrch ČR - interaktivní cvičení Hot Potatoes

Povrch 1 Nejvyšší hory - interaktivní cvičení Hot Potatoes

Povrch 2 Pohoří - interaktivní cvičení Hot Potatoes

Praha - prezentace PowerPoint

Středočeský kraj - prezentace PowerPoint

Jihočeský kraj: povrch - prezentace PowerPoint

Jihočeský kraj: města - prezentace PowerPoint

Plzeňský kraj - prezentace PowerPoint

Karlovarský kraj - prezentace PowerPoint

Ústecký kraj - prezentace PowerPoint

Liberecký kraj - prezentace PowerPoint

Královehradecký kraj - prezentace PowerPoint

Pardubický kraj - prezentace PowerPoint

Kraj Vysočina - prezentace PowerPoint

Lidé a čas

Jan Ámos Komenský - prezentace PowerPoint

Jan Ámos Komenský - pracovní list

Baroko - prezentace PowerPoint

Baroko - pracovní list

Vídeň - město Habsburků - prezentace PowerPoint

19. století - opakování - prezentace PowerPoint

Rozmanitost přírody

Bezobratlí živočichové - prezentace PowerPoint

Obratlovci - ryby, obojživelníci - prezentace PowerPoint

Obratlovci - plazi - prezentace PowerPoint

Obratlovci - ptáci - prezentace PowerPoint

Obratlovci - savci - prezentace PowerPoint

Obratlovci - pracovní list

Země - prezentace PowerPoint

Proč je na Zemi život - prezentace PowerPoint

Podmínky života na Zemi - prezentace PowerPoint

 

Člověk a jeho zdraví

Etapy lidského života - prezentace Smart Notebook

Zdravá výživa - pracovní list

Lidské tělo, závěrečný test - pracovní list